Ekologia

Szybki wzrost zanieczyszczenia atmosfery oraz degradacja środowiska naturalnego spowodowały konieczność limitowania zawartości składników toksycznych spalin samochodowych poprzez wprowadzenie określonych przepisów, które z roku na rok stają się coraz bardziej rygorystyczne. W tej sytuacji zrozumiałe jest zainteresowanie alternatywnymi źródłami energii, które umożliwiają spełnienie tych wymagań.

Stosowanie paliwa gazowego w porównaniu z benzynowym powoduje zdecydowanie niższy poziom emisji toksycznych substancji do atmosfery.

Paliwa gazowe pozwalają obniżyć emisję składników toksycznych, a szczególnie zawartości tlenku węgla (CO) oraz dwutlenku węgla (CO2) odpowiedzialnego za tzw. "efekt cieplarniany".

STAKO projektuje i dostarcza zaawansowane technologie przechowywania gazów skroplonych i sprężonych w celu zapewnienia ekologicznego zasilania pojazdów mechanicznych.