Warunki korzystania z serwisu

STAKO Sp. z o.o. udostępnia serwis w takiej formie, w jakiej jest on opublikowany, dla Twojego prywatnego użytku. Może być on wykorzystywany jednie do celów informacyjnych.

Materiały prezentowane w serwisie mogą być niedokładne i zawierać błędy typograficzne. STAKO Sp. z o.o. nie gwarantuje poprawności, kompletności oraz dokładności materiałów i nie przyjmuje odpowiedzialności za rzetelność jakiejkolwiek porady, opinii, oświadczenia czy innych informacji wyświetlanych lub rozpowszechnianych w serwisie. Korzystając z serwisu potwierdzasz, że każde działanie oparte na treści serwisu podejmujesz na wyłącznie własne ryzyko.

Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie i publikowanie materiałów pochodzących z serwisu internetowego w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody STAKO Sp. z o.o.

STAKO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania w dowolnym momencie zmian, modyfikacji, dowolnych fragmentów serwisu internetowego oraz niniejszych warunków w całości lub w części bez konieczności informowania o tym.

Jeśli nie zgadzasz się z postanowieniami niniejszej informacji, prosimy nie korzystaj z serwisu internetowego STAKO Sp. z o.o.