Environmental Policy

Environmental Policy

Stałym priorytetem STAKO Sp. z o.o. jest dostarczanie naszym Klientom produktów najwyższej jakości oraz zapewnienie kompleksowej i fachowej ich obsługi. Realizując procesy zarządzania, związane z projektowaniem, wytwarzaniem i dostarczaniem do Klientów ciśnieniowych zbiorników samochodowych na LPG, wraz z akcesoriami (mocowaniami, pokrywami zabezpieczającymi, zaworami bezpieczeństwa etc.) STAKO Sp. z o.o. przykłada wagę do zachowania równowagi między sferą jakościową i środowiskową swojej działalności.

Najwyższe Kierownictwo STAKO  Sp. z o.o.  zobowiązuje się adekwatnie względem skali wpływów na środowisko do:

  • ochrony środowiska, w tym do zapobiegania zanieczyszczeniom oraz współpracy ze stronami zainteresowanymi, w tym – do ścisłej współpracy z Klientami na rzecz środowiska,
  • stosowania specyficznych zobowiązań, adekwatnie do istoty kontekstu swojej działalności,
  • spełniania zobowiązań dotyczących zgodności, w tym wymagań prawnych i wymagań normy ISO 14001:2015, mających zastosowanie w granicach system zarządzania środowiskowego (Słupsk, ul. Poznańska 54, PL),
  • zachowania  zgody między środowiskiem a człowiekiem, poprzez zrównoważony rozwój, kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju, zgodnymi z koncepcją ESG,
  • ciągłego doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego w celu poprawy środowiskowych efektów działalności,
  • stwarzania i utrzymywania odpowiednich warunków do spełnienia wszystkich wymagań normy ISO 14001:2015, z zachowaniem adekwatnej i przydatnej korelacji systemu zarządzania środowiskowego z systemem zarządzania jakością, opartym o wymaganiami  normy IATF 16949:2016.

Dbałość o systemowe podejście i doskonalenie systemu zarządzania w obszarach środowiskowych zintegrowana jest z dążeniem do najwyższego poziomu jakości, który w ramach przyjętego systemu zarządzania wyraża polityka jakości STAKO Sp. z o.o.

Niniejsza polityka środowiskowa jest zakomunikowana, zrozumiała i stosowana w STAKO Sp. z o.o. oraz dostępna dla wszystkich stron zainteresowanych wynikami zintegrowanego systemu zarządzania oraz stanowi fundament doskonalenia poprzez cele i zadania środowiskowe

        Arkadiusz Kubasik                                                           Piotr Strąpoć                                                                                                                                                               Dyrektor Generalny - Prezes Zarządu                             Dyrektor Operacyjny

Słupsk, 03.10.2023 r.