O nas

Recruitment offer

BRYGADZISTA PRODUKCJI

WYMAGANIA:

•    Doświadczenie na podobnym stanowisku
•    Dyspozycyjność do pracy w systemie 3-zmianowym
•    Umiejętność podejmowania decyzji
•    Umiejętność współdziałania z ludźmi
•    Umiejętność organizacji pracy oraz produkcji
•    Umiejętność ustalania priorytetów
•    Znajomość zagadnień – malowanie i pakowanie, będzie mile widziane
•    Umiejętność zauważania problemów
•    Obsługa komputera- pakietu MSC Office, Excel

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

•    Koordynacja produkcji
•    Organizacja pracy na wydziale i przydzielanie obowiązków podległym pracownikom
•    Rozliczanie czasu pracy pracowników
•    Weryfikacja zaangażowania i umiejętności pracowników
•    Zgłaszanie potrzeb szkoleniowych
•    Bezpośredni nadzór nad pracowniami w trakcie wykonywania zadań
•    Kontrola jakości wykonywanych prac
•    Bieżącą kontrola nad powierzonym materiałem, wyposażeniem i narzędziami
•    Odpowiedzialność za przestrzeganie przez podległych pracowników należytej organizacji pracy
•    Nadzór nad odpowiednim oznakowaniem wyrobów w całym cyklu procesu produkcyjnym
•    Odpowiedzialność za przeszkolenie podległych pracowników na stanowisku pracy
•    Egzekwowanie przestrzegania przez pracowników porządku na stanowisku oraz zasad BHP

OFERUJEMY: 

•    Zatrudnienie na umowę o pracę
•    Przyjazny proces wdrażania na stanowisko pracy
•    Praca w systemie 3-zmianowym
•    Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach finansowanych przez  pracodawcę
•    Program poleceń pracowniczych
•    Nagrody za usprawnienia
•    Platforma do nauki języków obcych 
•    Prywatne ubezpieczenie medyczne dla pracowników z możliwością rozszerzenia pakietu na członków rodziny
•    Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia od NW
•    Nagroda jubileuszowa
•    Bonus świąteczny

KONTAKT:

STAKO Sp. z o.o.
76-200 Słupsk
ul. Poznańska 54
Dział Kadr tel.59 8405171
CV prosimy przesyłać na adres e-mail: Poland.HR@wfsinc.com

 

Uprzejmie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy, jednocześnie zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

  1. W przypadku, gdy zakres przesyłanych przez Pana/Pani danych wykracza poza katalog określony w art. 22¹ Kodeksu Pracy prosimy o zamieszczenie klauzuli o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym."
  2. W przypadku chęci udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez STAKO Sp. z o.o. prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych." (opcjonalnie).

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STAKO Sp. z o.o., z siedzibą ul. Poznańska 54 , 76-200 Słupsk. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o którym mowa w art. 22¹ Kodeksu Pracy oraz art. 6 ust. 1 lit.c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 lub na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) w sytuacji kiedy zakres przesyłanych przez Pana/Pani danych wykracza poza katalog określony w art. 22¹ Kodeksu Pracy. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.