Polityki

Polityki

W STAKO nie tylko przywiązujemy wagę do zrównoważonego rozwoju - nasze polityki obejmują wszystkie obszary ESG (Environmental, Social, Governance).

Jako integralna część naszej grupy, konsekwentnie realizujemy polityki wspierające środowisko, społeczność oraz zarządzanie korporacyjne.

Dążymy do równowagi między wzrostem ekonomicznym, a dbałością o naszą planetę i społeczeństwo.

Nasze inicjatywy nie tylko spełniają wymogi, lecz także inspirują innych do podejmowania działań, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju na wielu płaszczyznach.

Environmental
Social
Governance
Link do dokumentów