Środowisko

Środowisko

Wierzymy, że ograniczenie negatywnego wpływu naszej firmy na środowisko to kluczowy krok w odpowiedzi na obecne wyzwania.

Nasz system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001 stanowi zobowiązanie do ciągłego doskonalenia działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Zobacz

Te wysiłki są ściśle zintegrowane z równoległym dążeniem do osiągnięcia neutralności w zakresie emisji CO2 oraz podejmowaniem działań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego.

Podejmując wszelkie inicjatywy, staramy się nie tylko spełniać, ale i wykraczać poza standardy środowiskowe, ucieleśniając nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój.

Zarządzanie energią i udział OZE

Zarządzanie energią i udział OZE

W STAKO nieustannie dążymy do doskonałości w zarządzaniu energią

Poprzez innowacyjne działania i ciągłe doskonalenie naszych procesów, skutecznie zwiększamy efektywność energetyczną.

Jest to nie tylko krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, ale również sposób na ograniczanie kosztów i zmniejszanie naszego wpływu na środowisko.

Jako firma odpowiedzialna społecznie, inwestujemy również w odnawialne źródła energii, takie jak panele solarne. Dzięki nim nie tylko zmniejszamy naszą zależność od tradycyjnych, często szkodliwych dla środowiska źródeł energii, ale również przyczyniamy się do ograniczenia emisji CO2 i ochrony naszej planety dla przyszłych pokoleń.

Zarządzanie zasobami wodnymi

Zarządzanie zasobami wodnymi

Chociaż procesy przemysłowe STAKO zużywają umiarkowaną ilość wody (dwie trzecie jest przeznaczone do celów sanitarnych), chcemy mieć pewność, że korzystamy z tego cennego zasobu w sposób odpowiedzialny.

W 2023 roku zainwestowaliśmy w modernizację oczyszczalni ścieków, przez co w 100% kontrolujemy czystość ścieków.

Kolejnym krokiem na naszej mapie do bycia zrównoważonym przedsiębiorstwem jest analiza możliwości zamknięcia obiegu wody na procesach produkcyjnych.

Odpady

Podział odpadów z uwzględnieniem zagospodarowania

chart
Odpady

Zużycie energii

Zużycie energii

Energia zielona 15%

Energia zielona 15%

Emisja gazów cieplarnianych

Emisja gazów cieplarnianych